Disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.kwoshop.nl. Door de website te gebruiken en/of te bezoeken en/of bestellingen te plaatsen stemt u in met de voorwaarden in deze disclaimer. De website en alle onderdelen daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Carp Media B.V.. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van Carp Media B.V.. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Carp Media B.V. betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op haar site, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Carp Media B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Carp Media B.V. aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor (gevolg) schade veroorzaakt door publicaties op de website en/of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn/niet functioneren van (delen) van de website. Voor zover de webpagina’s van Carp Media B.V. links naar andere sites op internet bevatten, verklaart Carp Media B.V. hierbij uitdrukkelijk dat zij geen invloed heeft op de lay-out en/of inhoud van de pagina's waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert zij zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina's van derden waarnaar links op deze webpagina's staan. Deze verklaring is van toepassing op alle weergegeven links en op alle content van de daaraan gekoppelde pagina's. Carp Media B.V. behoudt zich het recht voor om direct en zonder enige berichtgeving wijzigingen en/of aanpassingen door te voeren op de website. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u  via het contactformulier contact met Carp Media B.V. opnemen.